Facility management is de wijze waarop een organisatie met facilitaire voorzieningen omgaat. De doelstelling van Facility management is het zorgdragen voor de beschikbaarheid van de gevraagde facilitaire voorzieningen, zodat de core business de geplande resultaten kan leveren.

Op strategisch en tactisch niveau gaat het om de strategie en het ontwerpen en plannen van facilitaire voorzieningen. Op operationeel niveau gaat het om het beheer en gebruik van facilitaire voorzieningen.

Het werkveld facility management houdt in het aanbieden van services, huisvesting en middelen zodat gebruikers van een gebouw hun corebusiness kunnen uitvoeren. Naast het aanbieden van basale facilitaire zaken, is het noodzaak om ook te sturen op vernieuwing om de core business nog meer te laten excelleren. Een facilitaire organisatie biedt deze service en ontleent haar bestaansrecht aan het bieden van een adequate ondersteuning aan en toegevoegde waarde voor het primaire proces (De Jong, e.a, 2013).

Het facilitaire werkveld is bij alle organisaties te vinden. Hoe groter een organisatie, hoe groter het facilitaire bedrijf of de facilitaire afdeling is.

In de basis zijn de facilitaire processen:

Huisvesting:

· Gebouwen

· Gebouwinstallaties

· Terreinen

· Belastingen

· Heffingen

· Verzekeringen

Services:

· Energie

· Schoonmaak en glasbewassing

· Vuilafvoer

· Receptie

· Beveiliging

· Catering

· Groenvoorziening

· Huisvestingsbeheer

· Repro

· Interne post

Middelen:

· Inrichting

· Kantoorbenodigdheden

· Telecommunicatie

· Datacommunicatie

(Bron: Facility Management,                    Maas, G.W.A. & Pleunis, J.W. Kluwer, 2008)

Enkele trends die nu en de komende jaren spelen zijn:


- De Beleving van de klant! Facility van de toekomst is niet meer een vooraf bepaalde dienst of product, het is een onderdeel van ‘het zijn’ van een gebouw en hoe het gebouw het beste kan aansluiten bij de activiteiten die er plaatsvinden.


- Een beweging van inbesteden -> uitbesteden -> inbesteden van diensten (met name bij de overheid)


- Een integrale uitbesteding (van zowel de diensten, het personeel als de gehele facilitaire organisatie)


- De verplaatsing van het traditionele kantoor naar Het Nieuwe Werken concept en verdergaande ontwikkelingen in het multi-gebruik van ruimtes en gebouwen.


Bij kleine bedrijven gaat het om de operationele facilitaire processen. Bij grotere organisaties gaat het om het opstellen van de beleidskaders, de beleidsuitvoering, de controle van de behaalde resultaten en het aan- en bijsturing van de facilitaire processen.