Mijn persoonlijke ambitie op zakelijk gebied is tijdelijk functies te bekleden die zowel de opdrachtgever als mijzelf verder helpen. Ik bied informatie, kennis, ervaring en expertise en wil nieuwe vakgebieden, mensen, organisaties en processen leren kennen.

Mijn kracht is het in gang zetten van veranderingen, het opbouwen van vertrouwen, het opzetten van nieuwe organisaties en mét medewerkers van de IST situatie naar de SOLL situatie bewegen.

De tijdelijkheid voor het bekleden van functies is afhankelijk van de soort rol of functie. Tijdelijk is in mijn ogen tussen de één maand en twee jaar. Dit kan bijvoorbeeld betekenen het opzetten van iets nieuws, het vervangen van iemands afwezigheid, een verandering of transitie in gang zetten of ingezet worden waar ondercapaciteit is.

In een proces is de PDCA cirkel onmisbaar: ik zorg voor een plan, ik voer het plan uit, ik controleer of de gewenste richting gehaald wordt en ik stuur bij.